Lungfunktion hos barn som föds efter PROM

Underutvecklade lungor till följd av PROM är en vanlig orsak till nedsatt lungfunktion hos för tidigt födda barn. Underutvecklade lungor är ofta kopplat till högt blodtryck i lungorna vilket gör att lungväggen växer sig tjockare och det det blir tyngre att andas.

Lämna ett svar