Underutvecklade lungor till följd av PROM är en vanlig orsak till nedsatt lungfunktion hos för tidigt födda barn. Underutvecklade lungor är ofta kopplat till högt blodtryck i lungorna vilket gör att lungväggen växer sig tjockare och det det blir tyngre att andas.