Ur infektionssynpunkt spelar det ingen större roll om man väntar med att sätta igång förlossningen efter PROM. Allmäninfektion hos nyfödda kan kopplas till tiden från vattenavgång till förlossning om det tar mer än 32 timmar, kejsarsnitt, tidigare förlossningar och graviditetslängd mellan 34 och 36 veckor.