Några barn som föddes för tidigt och som man inte trodde skulle klara sig särskilt bra:

  • Churchill, Winston: 1874, 8 v för tidigt. Storbritanniens premiärminister under 40-talet, blev 91 år
  • Kepler, Johannes: 1571, föddes i 7e mån, kartlade lagarna för planeternas banrörelser
  • Newton, Isaac: 1642, vägde 1300 g, upptäckte tyngdlagen, blev 84 år
  • Voltaire, Francois: 1694, liten vid födelsen, kämpade för tankefrihet och toleans mellan människor och författade Candide, bl.a., blev 84 år

Så vad är det som säger att man inte har alla chanser att komma igen, även om starten var lite besvärlig?