Vissa studier koncentrerar sig på skillnader hellre än likheter. Ibland kan det vara intressant eftersom skillnader kan visa hur samband beror på levnadsmönster. Här presenteras några skillnader när det gäller PROM.

  • Prematur förlossning är vanligare bland beduinkvinnor än bland judiska kvinnor. Det var också vanligare med flera barn och tonårsmammor bland beduinkvinnor. Bland judiska kvinnor var det vanligare med graviditetsdiabetes och PROM. Beduinkvinnor hade ofta en sämre obstetrisk historia och deras barn dog oftare i samband med förlossningen än judiska barn.

Riskfaktorer för kejsarsnitt vid PROM vid fullgången tid.

  • Större risk i Israel än i Kanada
  • Större risk i Australien än i Kanada