Oavsett vilken typ av spontan för tidig födsel det handlar om är riskfaktorerna i stort sett de samma. Vid för tidig födsel på grund av medicinska skäl är riskfaktorerna mer varierade. Några sociala faktorer som påverkar för tidig födsel hittades inte i en svensk studie.

Numera är chanserna att ett barn som är fött efter vecka 24 ska överleva stora, men redan i vecka 22 kan barnet räddas, det väger då knappt 500 g. Mellan vecka 22 och 28 utvecklas fostret mycket från dag till dag och det är viktigt att försöka hålla kvar det i livmodern så länge som möjligt, detta görs bl.a. med mediciner som ska hålla tillbaka värkarbetet om det startat. I vecka 34 är fostret så gott som färdigutvecklat och har graviditeten varit problemfylld så försöker man sällan fördröja förlossningen längre. Födelsevikten spelar alltså inte lika stor roll som det gjorde tidigare, ca 80 procent av barnen som väger mer än ett kilo överlever. Dessutom är riskerna för handikapp numera ganska liten, ca 90% av alla för tidigt födda barn kan lämna BB utan att ha drabbats av allvarliga handikapp. Barnet är ändå känsligt för påverkan på olika sätt i början. Numera finns ett medel, surfactant (kortison), som har inneburit ett stort genombrott för ”neonatalvården” sedan man med start någon gång på 80-talet kunnat påskynda lungmognaden genom att ge det till både födda och ofödda barn som haft för omogna lungor.

Astma hos kvinnan är en faktor som kan öka risker, särskilt vid igångsatt förlossning i förtid. PROM och andra komplikationer kan kopplas till mycket för tidigt födda barn. Dessa mycket för tidigt födda barn var ofta tvillingar, tillväxthämmade, missbildade, hade allmäninfektion och andningssvårigheter.

  • 5,2% av alla barn föddes efter 32-36 veckor
  • 0,6% av alla barn föddes efter 28-31 veckor
  • 0,3% av alla barn föddes efter 22-27 veckor

Förutsättningarna för barnet förbättras om kvinnan får vård så att förlossningen kan fördröjas för barn som föds i v27 eller senare, för barn son föds extremt tidigt är det bättre att förlösa med kejsarsnitt än att föda vaginalt.