En studie visade att 34% av de kvinnor som hamnar på sjukhus på grund av hotande förtidsbörd utan att man kan hitta någon orsak födde efter full tid, detta motsvarar 2% av den gravida populationen. 81% av de som skickas hem utan att föda under sjukhusvistelsen föder efter full tid.