Vid hotande prematurbörd läggs man in på sjukhus. Många gånger styrs vården av patienter med PROM av mer eller mindre opåverkbara faktorer såsom etablerat värkarbete, intrauterin infektion (infektion i livmodern), avlossnande moderkaka eller fosterövervakning som inte känns övertygande.

I bland får förlossningen ha sin gång, ibland behandlar man med antibiotika för att förhindra infektioner och bara i nödfall blir det kejsarsnittsförlossning. Vila och läkemedel som stannar upp värkarbetet är i huvudsak det som ordineras. Vid infektion i vagina eller cervix ges antibiotika. Kortison ges för att påskynda barnets lungmognad mellan 25 och 2 graviditetsveckor.

En gräns går vid 32a graviditetsveckan ungefär. Barn som föds efter denna tidpunkt har i stort sett lika goda chanser att klara sig bra som fullgångna barn. Man gör en bedömning av vad som är bäst för mor och barn, antingen ges något preparat för att fördröja förlossningen eller så bedömer man att en förlossning är det bästa. Om fostrets lungor är tillräckligt utvecklade är det bästa att låta det födas, om fostret inte är moget avvaktar man behandling och väntar så länge som möjligt innan förlossningen får starta eller sätts igång.