Glukokortikoider under graviditeten förbättrar prognosen för för tidigt födda barn. Glukokortikoider och deras verkningar och biverkningar diskuteras. De minskar fostrets aktivitet och hjärtfrekvensvariabilitet. Deras effekt på fostertillväxten, moderns och fostrets immunsystem är omtvistat.