Ju högre födelsevikt jämfört med graviditetslängd ett barn har desto bättre förutsättningar att klara sig och må bra har barnet. Ju större barnet är, desto bättre klarar det också eventuella andningssvårigheter efter förlossningen.