Rinner vattnet rikligt är diagnosen ganska lätt att ställa, sipprar vattnet kan det däremot vara svårare att skilja det från de normala, rikliga, flytningar som förekommer under graviditeten. Några sätt att försöka lista ut om det är fostervatten är:

  • vätska kommer genom yttre modermunnen
  • flödet ökar vid hosta
  • fostervatten är alkaliskt vilket kan testas med ett prov

Det finns inga sätt att förhindra PROM, inga säkra diagnosmetoder och inga standardbehandlingsmetoder. Flera studier för att finna säkra diagnosmetoder har gjorts. De flesta metoder kräver att fler prover görs för att säkerställa en diagnos. Huvudsakligen tar man prover på det som misstänks vara fostervatten vid PROM. Då kan man använda speculum eller en handske för att få ut ett litet prov. Vad man kommit fram till är:

  • Serum ferritin är högre hos kvinnan vid PROM.
  • Att mäta halten ?Insulin-like growth factor binding protein-1? (IGFBP-1) är bra komplement till andra tester även om det inte var helt fullkomligt i sig själv.
  • En studie utförd på kvinnor med PROM i 22a till 32a veckan visade att det i medeltal dröjde 4,5 dagar från vattenavgången tills barnet föddes. Onormal cervix medförde ofta att förlossningen gick snabbare. Koncentrationen av interleukin-6 i fostervattnet var det bästa sättet att gissa hur länge det skulle dröja innan förlossningen startade.
  • Mått på halten av AFP eller creatinin är bättre diagnostiska medel än halten av hCG vid diagnos av PROM.
  • Fostervattnet innehåller högre halter adrenomedullin vid PROM än i normala fall.
  • Mitogenstimulerade blodplättar producerar högre nivåer av Typ 1 cytokiner hos kvinnor som drabbats av PROM än hos andra kvinnor. Typ 2 är däremot vanligare i den grupp som inte drabbas av PROM.
  • Prover på CRP och IL-6 kan visa på PROM och bidra till tidig upptäckt av infektioner.