Antibiotikabehandling kan enligt vissa studier minska risken att drabbas av endometrit, det finns tendenser att risken att barnet ska drabbas av allmäninfektion också minskar men istället ökar risken att barnet drabbas av gram-negativa och ampillicinresistenta organismer som i sin tur kan orsaka allmäninfektion. Andra studier har kommit fram till att behandling av vaginala infektioner inte har någon större effekt samtidigt som det inte gör någon skada heller.