Olika komplikationer före, under och efter förlossningen kan ge allmäninfektioner. Det finns ett visst samband mellan allmäninfektion och:

 • igångsättning
 • värkarbete 24-32 timmar efter vattenavgång
 • etablerat värkarbete mer än 32 timmar efter vattenavgång
 • tid mellan vattenavgång och barnets födelse
 • kejsarsnitt
 • inflammation i fosterhinnorna före eller under förlossningen
 • apgarpoäng mindre än 7 efter 1, 5 eller 10 minuter

 

Det fanns också ett samband mellan allmäninfektion och:

 • kejsarsnitt
 • tid från vattenavgång till dess att barnet föddes är mer än 32 timmar
 • förlossning i vecka 34-36
 • kvinnor som fött flera barn