PROM i förtid leder nästan alltid till prematurfödsel. Ca 30-40% av alla prematurfödslar kan relateras till PROM. Dessa förlossningar är ofta relaterade till foster- eller neonataldöd samt skador såsom utvecklingsstörningar och lungsjukdomar. Eftersom det påverkas av ett så brett spektrum av faktorer finns det ingen universallösning för hur man behandlar kvinnor med PROM utan man får anpassa behandlingen efter situationen.

Antibiotika och kortikosereoider kan förbättra resultatet i många fall och man försöker fördröja förlossningen så länge det går så att barnet och framför allt dess lungor ska hinna mogna tillräckligt för att klara livet utanför livmodern. De skador barn med omogna lungor kan drabbas av är större jämfört med de skador kvinnan kan drabbas av om hon får en infektion. Därför inriktas vården i första hand på att försöka få barnets lungor att mogna. Framför allt i graviditetsvecka 24-33 ges korticosteroider om det inte finns en infektion som kräver behandling.