Kuvösen uppfanns när en fransman fick se en äggkläckningsmaskin någon gång i slutet av 1800-talet. Anledningen till att man började fundera på att konstruera en sådan maskin var att fransmännen ville att fler barn skulle överleva så att de skulle ha tillräckligt stor armé om ärkefienden tysken skulle anfalla. På världsutställningen i Berlin 1896 visades kuvösen upp offentligt för första gången. I början visades de barn som fötts för tidigt upp på nöjesfält och liknande, precis som man gjorde med skäggiga damer och långa män.

Förutsättningarna för de barn som väger mindre än 1 500 g har har förbättrats mycket under de senaste decennierna.

  • För barn med en födelsevikt mellan 1 000 och 1 499 g ökade överlevnaden från 55 procent i början av 70-talet till nästan 90 procent i slutet av 80-talet.
  • För barn med en födelsevikt under 1 000 g ökade överlevnaden från 10 till 50 procent under samma period, sedan dess har resultaten förbättrats ytterligare och ligger på ca 80 procent i dag.

Fram till slutet av 1800-talet kunde man för det mesta inte rädda barn som vägde mindre än 1500 g. I dag sker ungefär 3-400 förlossningar om året där barn väger mindre än 1500 g.