Astma hos kvinnan verkar kunna vara en riskfaktor när det gäller prematurfödsel, särskilt vid igångsatt förlossning i förtid. Av den anledningen kan det vara viktigt att ta kontakt med sin läkare för att få råd om eventuell medicinering och dylikt under graviditeten.