En grekisk studie visar att rökning inte har någon större effekt på graviditetslängden. Däremot inverkar det vid för tidig förlossning och PROM oavsett hur många cigaretter man röker. Det finns enligt en annan studie inga samband mellan missbruk av alkohol, narkotika eller tobak och fosterasfyxi, intraventrikulär blödning eller nekrotiserande enterokolit. Tobak och kokain verkar dock korta latensfasen under förlossningar med PROM vilket kan leda till komplikationer.