Hotande förtidsbörd definieras som regelbundet värkarbete med cervixpåverkan. Det kan vara svårt att säga exakt vilka orsakerna är till att kvinnan råkar ut för förtidsbörd. I de allra flesta fallen går det inte att komma fram till en absolut orsak. Några av de samband med hotande förtidsbörd som man tror sig ha hittat är:

 

 • tidigare förtidsbörd

 

 • dålig viktuppgång

 

 

 • cervixinsufficiens

 

 

 • för tidig cervixmognad

 

 

 • smärtsamma uteruskontraktioner

 

 

 • genital infektion

 

 

 • flerbörd

 

 

 • uterusmissbildningar

 

 

 • myom

 

 

 • prematur vattenavgång

 

 

 • fostermissbildningar

 

 

 • bakteriuri
 • psykoekonomiska orsaker

 

Forskarna är inte helt eniga i hur pass man kan förhindra eller fördröja för tidig födsel. I vissa studier som gjorts har man inte kunnat påvisa att täta kontroller av livmoderhalsen eller värkhämmande medel påverkar graviditetslängden medan andra studier har visat att om det finns ett program för övervakning av kvinnor med hotande förtidsbörd så kan det förlänga graviditeten, en senare studie kunde dock inte bekräfta detta trots att man i studien hade med kvinnor med betydligt större risk för förtidsbörd. Några av de åtgärder man vanligtvis tar till för att försöka fördröja förlossningen är:

 

 • identifiera riskpatienter

 

 • sätta in cerclage

 

 

 • uteslut infektion

 

 

 • sjukskrivning

 

 

 • prolapsring

 

 

 • behandla urinvägsinfektioner