Ganska snart efter det att barnet fötts görs de första undersökningarna. Efter 1, 5 och 10 minuter görs apgarbedömning av barnets vitalitet. Utifrån fem olika kriterier poängsätts barnets egenskaper. Det normala är att poängen sätts till 9-10-10. Det vill säga 9 poäng efter första undersökningen och 10 poäng efter de båda följande.

En av de första kontrollerna görs av barnets mun och svalg. Barnmorskan känner i munnen och på gommen för att utesluta gomspalt. Huvudet mäts, bl.a. för att det är lättare att upptäcka vattenskalle hos det växande barnet och för att få en uppfattning om hur huvudet omformats under fölossningen. Fontanellen uppe på huvudet ska vara öppen. Hudmärken och -veck undersöks.

Fingrar och tår räknas, det är inte ovanligt att barnet har en extra tå eller ett extra finger. Det kan också finnas "simhud" emellan fingrar och tår. Benen och fötterna kontrolleras eftersom det är viktigt att upptäcka klumpfot ? ju tidigare det upptäcks desto lättare att behandla. Likaså undersöks höfterna för att eventuell höftluxation ska upptäckas. Ryggraden undersöks, bl.a. för att upptäcka ryggmärgsbråck.

På pojkar ser man efter om testiklarna har vandrat ner i pungen, det är inte ovanligt att de inte hunnit göra det till födelsen. Barnets könsorgan inspekteras eftersom det händer att det kan vara svårt att avgöra om barnet är en pojke eller flicka.

Barnets temperatur mäts, en anledning är att upptäcka tidiga infektioner, an annan som är minst lika viktig är att upptäcka eventuella missbildningar som innebär att ändtarmsöppning saknas. Vikt och längd noteras också.

I samband med den första undersökningen brukar alla nyfödda barn få en spruta med K-vitamin. Vitaminet är viktigt vid koagulation och tillförs barnet innan det har tillräckligt stora depåer själv.