Det finns sex viktiga faktorer som spelar roll när kvinnor skattar sin förlossningsupplevelse: att få stöd, förväntningar som inte uppfylls, att tappa kontrollen, personalens språk och attityder, förlossningsupplevelsen och insatser i samband med detta samt kejsarsnitt med separation från barnet. En del kvinnor upplever kejsarsnitt som ett trauma.