Tången är numera ett sällsynt vektyg vid förlossningar, den har ersatts med klocka. Verktyget används under utdrivningsskedet när modern är öppen så mycket att man kan hjälpa till att dra ut barnet under värkarna.

Tången ser ut som två skedformade öglor som sätts runt barnets huvud när man behöver hjälpa till för att få ut barnet. Man får epiduralanestesi innan tången används. Användandet av tång medför ofta bristningar och klipp, och det kan bli tvunget att avbryta med kejsarsnitt.