Barnmorskans råd och förslag på förlossningsställningar har stor inverkan på vilken förlossningsställning kvinnan väljer under förlossningen. Om det är medicinskt möjligt är dock det allra bästa om kvinnan själv kan känna efter vilken ställning som känns bäst. När det gäller smärtupplevelsen så varierar den mycket oavsett vilken ställning det handlar om så det viktigaste är att försöka hitta en ställning som känns bra.

Det är viktigt att få prova sig fram själv vilken ställning som är bäst under förlossningen. Kan man hitta en behaglig ställning där man samtidigt kan utnyttja tyngdkraften är det en fördel. Har man någon med sig, t.ex. pappan, kan man till stor del utnyttja honom som stöd att luta sig mot. Det finns några varianter att välja på, nedan finns en lista på exempel, sedan är det bara fantasin som sätter gränser…

– med eller utan sackosäck
– i förlossningssängen
– ligga platt på rygg
– sittande ställning
– stå och gå
– sitta på kanten av en stol
– sitta på huk stå på knä
– liggande på sidan

Det finns ett antal förlossningsställningar som hjälper till att vidga bäckenet, ibland uppåt ett par centimeter. Genom att variera med någon av dessa, förutom andra som känns bra, så kan man underlätta barnets väg ut.

Öka det sagittala ingångsmåttet

Genom att halvsitta bakåtlutad med knäna upp- och utåtböjda så mycket det går kan ingångsdiametern i bäckenet ökas med mellan en och tre centimeter. En alternativ ställning som har samma verkan är att sitta med benen böjda under, så att kvinnan sitter på sina fötter samtidigt som hon lutar sig tillbaka med händerna som stöd bakom, en annan är att ligga på sängen med benen hängande över kanten så att bäckenet skjuts framåt på motsvarande sätt som ovanstående alternativ. I detta skede är det viktigt att se till att det inte står en massa urin i urinblåsan eftersom det kan stå ivägen för barnets passage.

Öka måttet i bäckenhålan

Genom att sitta på ena skinkan och omväxlande hålla ut knäna och fötterna så mycket det går kan bäckenhålans mått ökas något. Efter en stund byter man till att sitta på andra skinkan.

Öka det sagittala utgångsmåttet

Genom att böja sig framåt kan kvinnan öka bäckenets utgångsdiameter. Kvinnan kan stå på golvet och luta sig mot sängen eller en pall eller stå på alla fyra i sängen och luta sig mot en kudde eller saccosäck.