Öppningsskedet är inledningsskedet på förlossningen och pågår från det att livmoderhalsen fortfarande är helt sluten och omogen fram tills den är helt öppen och fostret lagt sig till rätta med huvudet ner mot bäckenbotten. En annan definition är att öppningsskedet pågår fram tills kvinnan känner behov av att krysta, vid normal förlossning utan forcerande ingrepp stämmer de båda definitionerna bra överens.

  • Latensfasen är första delen av öppningsskedet. Under latensfasen händer mycket av kroppens förberedelser utan att kvinnan alltid märker av det. Den pågår från att modermunnen är helt sluten tills den är öppen för 3 cm. För förstföderskor brukar den hålla på i genomsnitt 8,5 timma och för omföderskor 3 timmar.
  • Den aktiva fasen fortsätter där latensfasen slutar och pågår tills livmoderhalsen öppnats fullt, 10 c. För förstföderskor brukar det i genomsnitt ta 5 timmar och för förstföderskor ungefär hälften så lång tid.