Livmodersammandragningar, förvärkar, brukar de flesta kvinnor känna. Ibland kan de vara lite diffusa men kan kännas igen på att magen känns hård som en fotboll. Om sammandragningarna känns besvärande kan vila eller ett varmt bad lugna ner dem. Kvinnor som befinner sig i en stressig situation kan uppleva fler sammandragningar än annars. Förvärkarna övergår så småningom till förlossningsvärkar och blir då mer regelbundna och påverkar livmoderhalsen att förbereda sig för förlossning.

Inför förlossningen ska livmoderhalsen, cervix uteri, mogna. Den förbereder sig på förlossningen genom att den mjuknar, förkortas, sjunker och centreras i bäckenet. Barnmorskan kan känna om den är mogen genom att den ändrar konsistens, från att kännas som nästippen till att kännas som läppar.

Slemproppen, som också kallas initialblödning eller Kristellers slempropp, bildas i fjärde graviditetsveckan och sitter där som en propp i livmoderhalsen. Slemproppen bildas under påverkan av hormoner. Ett av tecknen på att förlossningen är i antågande är när slemproppen lossnar. När livmoderhalsen öppnar sig och värkarna sätter igång på riktigt rivs hinnorna kring livmoderhalsen loss och man får en teckningsblödning – ett tecken på att förlossningen är på gång – samtidigt som delar av eller hela slemproppen följer med ut. Det är dock inte säkert att barnet kommer samma dag, det kan ta ett par-tre veckor innan förlossningen kommer igång fast slemproppen har gått om man inte har några andra tecken på att förlossningen är nära. Det bildas också slemproppar när man inte väntar barn. De upplöses i samband med ägglossningen så att spermierna ska kunna tränga in vid samlag. Detta slem följer med menstruationen ut om man inte blivit befruktad och en ny slempropp bildas.

Även om ingen vet säkert hur förlossningen startar så är de flesta överens om att det finns både mekaniska och hormonella faktorer som är med och styr. De mekaniska faktorerna hänger samman med att trycket ner mot livmoderhalsen ökar vilket gör att den stimuleras att öppna sig. De hormonella faktorerna är svårare att definiera men forskarna blir allt mer säkra på att inte bara kvinnans kropp förbereder sig för förlossning utan även barnet skickar ut hormonsignaler när det är redo att födas. Nervsystemet är också med och styr förlossningsstarten. Den del av nervsystemet som är med och styr arbetar bäst när kvinnan har lugn och ro vilket är en förklaring till att öppningsskedet ofta startar under natten.

Vanligaste sättet kvinnan förstår att förlossningen är på gång är genom att sammandragningarna ändrar karaktär, för de som inte känt av förvärkarna tidigare kan de bli mer påtagliga och kanske till och med upplevas som obehagliga. Om förlossningen börjar med att vattnet går är det viktigt att barnmorskan får känna efter så att inga smådelar såsom händer eller fötter kommer först, inte heller får navelsträngen ta sig före eftersom fostret kan drabbas av syrebrist. När vattnet gått klistras livmodern fast mot barnet, i detta skede är livmodern mycket känslig för beröring och stimuleras till sammandragningar. Det kan dock dröja ett par dagar innan de kommer igång ordentligt. Om man är osäker på om det skett en vattenavgång kan barnmorskan ta ett prov på vätskan som sipprar ur slidan för att se om det är fostervatten som kommer eller andra flytningar.