När det är dags för barnet att födas ställer det normalt in sig med huvudet i förlossningskanalen. När det sedan föds roterar det enligt ett visst mönster, detta sker under bäckenbottenmuskulaturens inverkan.

Första rotationen innebär att barnet böjer in hakan mot bröstet. för att huvudet ska ta så litet utrymme som möjligt på sin väg ut.

Andra rotationen innebär att huvudet vrids framåt tills nacken står mitt emot symfysen, samtidigt böjer barnet in huvudet lite till. Detta brukar ske ungefär när barnets huvud nått sittbenstaggarna.

Tredje rotationen innebär att nack- och ryggkotorna i skarven mellan rygg och nacke tänjs ut. Förlossningskanalen som in vanliga fall är riktad rakt ner böjs framåt.

Fjärde rotationen innebär att axlarna roterar så att de är parallella med mamman. Detta sker när huvudet är ute och barnet ska göra sin sista knix ut.