Det finns olika åsikter om faran med vattenförlossningar runt om i världen. I en tysk studie där man mätte mängden av olika bakterier på det nyfödda barnet fann man inga skillnader mellan barn som föddes vid en ren vattenförlossning eller barn som föddes i säng vare sig kvinnan tagit ett avslappnande bad innan eller inte.