Det finns många, motsägelsefulla, studier om hur barn till invandrade kvinnor mår. Mellan 1940 och 1999 immigrerade över en halv miljon finnar till Sverige. Under perioden födde nästan 34 000 kvinnor födda i Finland barn i Sverige. Finska kvinnor som födde barn i Sverige var i allmänhet äldre, födde fler barn, löpte större risk för missfall och rökte oftare än svenska kvinnor i Sverige och finska kvinnor i Finland. Risken för komplikationer i samband med eller efter förlossningen var lika stora för finskor som för svenskor i Sverige, däremot var riskerna mindre för finskor som födde i Finland. För finska immigranter kan de relativt goda resultaten förmodligen förklaras med att flytten till Sverige haft god påverkan på hälsan generellt hos dessa invandrade kvinnor.