Zambia är en av världens fattigaste länder och har en av världens högsta dödstal bland kvinnor i samband med förlossningen. De flesta kvinnorna där går på kontroller under graviditeten. I Zambia föder en del kvinnor på sjukhus men över hälften föder hemma med en mbusa (?traditional birth attendant?), en kvinna som genom erfarenhet och gamla traditioner hjälper andra kvinnor vid förlossningen. De lär ut kulturella erfarenheter, använder traditionell medicin, när något går fel hänvisar de till skrock och trolldom för att förklara olyckan. Under förlossningen ska kvinnan också erkänna sina synder.