Mödradödlighet var den femte vanligaste dödsorsaken hos kvinnor mellan 15 och 49 år i Vietnam 1994-1995. Dödligheten var 155 per 100 000 levande födda. Över hela världen är siffran 430 per 100 000 och i Asien är siffran 390 per 100 000. Dödligheten är högre i i bergsregionerna än nere i deltaområdena, då större delen av befolkningen bor i deltaområdena blir den genomsnittliga dödligheten relativt låg. De flesta förlossningarna sker på sjukhus. Dödligheten i samband med aborter är relativt låg eftersom det är lagligt att utföra aborter.