USA är ett land där olika kulturer möts och smälter samman. Samtidigt finns det en stor segregation. Denna mix märks inte minst när kvinnan ska föda barn.

  • 1996 resulterade 6,2 miljoner graviditeter (105 graviditeter per 1000 kvinnor i åldern 15-44 år) i 3,9 miljoner förlossningar med levande barn, 1,4 aborter och 1,0 miljoner förluster i fosterstadiet. Andelen graviditeter hade minskat med 9% jämfört med 1990 och var den lägsta sedan 1976.
  • Till den amerikanska nya kulturen hör ritualer såsom fosterövervakning, hinnsprängning och kejsarsnitt. Detta kan ses som ett svar på de förutsättningar som finns inom den amerikanska förlossningsvården, något man kan se i andra kulturer också.
  • Det finns stora skillnader i mödradödligheten i USA, inte minst skiljer det mellan olika etniska grupper. Även inom städerna skiljer det stort mellan de etniska grupperna.
  • Det finns skillnader mellan vita och svarta kvinnors beskrivningar av och förväntningar inför graviditet och förlossning.
  • Afrikansk-amerikanska och puertorikanska kvinnor har ofta lättare och snabbare förlossningar än andra amerikanska kvinnor.
  • Spansktalande kvinnor i Texas som förlöses med kejsarsnitt har svårare att tillgodogöra sig information från vårdpersonalen.