I ett distrikt i Uganda 1997 födde 44% av kvinnorna hemma, 17% hemma hos jordemödrar, 32% på allmäna hälsocentraler och 7% på privata kliniker.