Mödradödligheten ligger på 2,4 per 10 000 förlossningar som resulterar i ett levande barn och barnadödligheten är 16,5 per 1000 levande födda.