Jamaikanska kvinnor föder ofta i en high-tech miljö, eller rättare sagt en miljö som tidigare var high-tech. Teknologi används frekvent.