Att flytta från en kultur till en annan kan vara komplicerat. Många kvinnor från Mali har flyttat till Frankrike med sina familjer. I och med flytten har de förlorat många av sina traditioner när det gäller äktenskap och reproduktion. Det finns också en annorlunda syn på polygami, att ha många barn och preventivmedel i Frankrike jämfört med Mali. När kvinnorna kommer i kontakt med vården får de vanliga västerländska råd om preventivmedel och liknande vilket kan orsaka konflikt när de kommer hem till familjen. Det är också lättare för kvinnorna att ta till sig dessa råd än för männen.