I Costa Rica sker allt fler förlossningar på sjukhus och andelen som föder på sjukhus är uppe i 98%. Det är framförallt i vissa områden på landet som man fortfarande föder hemma. Barnmorskor som verkar ute på landsbygden utbildas så att de kan styra in kvinnorna till sjukhusen. Barnmorskan har en central roll för den gravida kvinnan, hon hjälper till med massage, hon hjälper till vid graviditetskomplikationer och hon hjälper till vid hemförlossningar vare sig de är oplanderade eller beror på att kvinnan inte har råd med sjukhusvård. I och med att samhället vill att allt mer ska ske i sjukhusets regi blir det svårare för barnmorskorna att få ekonomisk ersättning, i förlängningen kan det bli tal om att sjukhusförlossningar kan komma att bli lagstadgade.