Canada är ett stort land där många kulturer trängs med varann. Det medför ofta problem även för ursprungsbefolkningen.

  • Att flyttas från sitt eget samhälle till ett främmande med främmande kultur för att föda barn är stressande. Det visar studier av eskimåkvinnor som föder på moderna kliniker istället för att följa de traditioner som finns i deras egen kultur. Ett stort problem är att man kanske inte får ha sin familj med vid förlossningen.
  • En jämförande studie gjord på kanadensiska judinnor och mormonkvinnor visade att färre judinnor var med på föräldrautbildning och färre judiska män deltog vid förlossningen än vad som var vanligt hos mormonerna. Största anledningen till att man skaffade barn i båda grupperna var lydnad av religiösa regler och lagar. De spirituella dimensionerna i barnafödande var centrala och hjälpte kvinnorna att hantera förlossningen.