I en jämförande studie där man undersökte ett distrikt i Brasilien 1982, 1993 och 2004 fann man att medikaliseringen av förlossningar ökade och att det blev vanligare att kvinnor födde för tidigt mellan åren 1982 och 2004, likaså sjönk medelfödelsevikten med 47 gram under tiden. Andelen kejsarsnitt ökade från 28% till 43% och på privata sjukhus hade andelen ökat till så mycket som 82%. Vården av de för tidigt födda hade blivit bättre under tiden så risken att barnet skulle dö på grund av tidig födsel hade halverats.