Australien är ett land som brottas med stora kulturskillnader inom den egna befolkningen. Aboriginkvinnor har ofta sämre förutsättningar än den vita befolkningen. Australien har också stor inflyttning från närliggande asiatiska länder vilket också märks när det gäller kulturskillnader.

  • Aboriginska kvinnor föder dubbelt så många dödfödda barn som andra kvinnor i Australien. Deras barn har dessutom en fem gånger så hög dödlighet under nyföddhetsperioden jämfört med andra australiensiska kvinnor.
  • Vietnamesiska, turkiska och filippinska kvinnor som fött barn i Australien ingick i en studie som visade att kvinnor som inte kunde det inhemska språket fick problem i kommunikationen med vårdgivarna vilket medförde att de fick sämre upplevelser av vården. Kvinnorna upplevde det inte så viktigt att vårdgivarna kände till kvinnornas kultur, däremot påverkade bemötandet dem ofta negativt.
  • Thailändska kvinnor som bor i Australien söker upp vården så snart de misstänker att de är gravida. De oroar sig mer för barnets hälsa än för sin egen under graviditeten. De flesta var nöjda med vården under förlossningen men det finns också de som blev besvikna på vårdgivarna och deras rutiner. Kvinnorna själva tror att förlossningsvården i Australien är bättre än den är i Thailand, ett undantag utgör de kvinnor som fött både i Thailand och Australien, de föredrog vården i Thailand. Ett genomgående drag är att de flesta kvinnor inte får tillräcklig information om graviditeten och förlossningen.
  • Filippinska och vietnamesiska kvinnor jämfördes med australiensiska kvinnor. Filippinska kvinnor var huvudsakligen gifta med vita män och vietnamesiskor var gifta med vietnameser. Filippinska barn hade ungeför samma födelsevikt som övriga australiensiskors medan vietnamesiska kvinnors barn var något mindre. Filippinska kvinnor förlöstes oftare med kejsarsnitt.