Varje samhälle bygger på riter som har som uppgift att behålla den ideologi som styr. Det är lättare att se skillnaderna i andras kulturer än att se det specifika i ens egen kultur. Hittills har det i de flesta kulturer skett en utveckling som innebär kontroll av olika aspekter på vår förmåga att känna kärlek till varann, kärlek till naturen och att utveckla den mänskliga potetntialen för aggresivitet. Ju större behov att uttrycka aggressioner och ju större förmåga att förgöra liv, desto större behov att inkräkta på ritualer och kulturella föreställningar som rör livets början.

Graviditet och förlossning upplevs olika för olika kvinnor, inte minst om de har olika kulturell bakgrund. Några saker som skiljer mellan olika kulturer är hur länge man stannar på sjukhuset efter förlossningen, i vilken grad man sätter igång förlossningar och vilka förlossningsställningar som används.

Det kan vara svårt för utländska kvinnor att få den vård och information som de önskar även om de i grunden har samma önskemål som den infödda befolkningen eftersom personalen ofta har dålig kunskap om andra kulturer. Våra temasidor handlar därför både om hur man ser på förlossning i andra kulturer och om kulturkrockar när man föder barn i en okänd kultur.