I Mozambique är såväl barna- som mödradödligheten stor. Många kvinnor väntar med att gå på kontroller under graviditeten vilket gör det svårt att förebygga många problem som kan uppstå. Många kvinnor får skador i samband med graviditet och förlossning som inte går bort av sig själva, många förlorar sina barn under graviditet, förlossning eller tiden efter och de känner stor press att föda barn under hela sin fertila period i livet. Kvinnorna lever under osäkra förhållanden, inte minst ekonomiskt och upplever att de riskerar att utsättas för trolldom från avundsjuka grannar och släktingar. Genom att dölja sin graviditet så länge det går och genom att vänta med kontroller så tror många kvinnor att de kan rädda barnet från denna trolldom.