• Marockanska kvinnor har dålig kunskap om de risker som är förknippade med förlossningen.
  • Tre huvudteman karaktäriserar den traditionella etnofysiologin. Begreppen varmt och kallt, blod samt öppet och stängt. Kvinnor söker spontant stöd hos både modern och traditionell medicin.