Malawi ligger i södra delen av Centralafrika och hette förut Nyasaland. Där finns många hälso- och socioekonomiska problem bland befolkningen. De flesta förstagångsföderskorna i Malawi önskar att de kunde få mer information om graviditet och förlossning. Mycket av den information som ges bygger på kulturella föreställningar och tabun kring barnafödande

I Malawi har kvinnorna med sig en kvinnlig släkting eller vän vid förlossningen när de föder tillsammans med en barnmorska. På grund av kulturella normer och tabun är det ytterst sällan som mannen är med vid förlossningen.