Kvinnor som har en närstående kvinna med vid förlossningen har lättare förlossning än kvinnor som inte har någon närstående med sig. De kvinnor som har stöd och support av en annan kvinna föder mer sällan med kejsarsnitt, använder mindre smärtlindring under förlossningen, använder mindre oxytocin, färre hinnsprängningar för att få fart på förlossningen, färre sugklockor än kontrollgruppen.