Förlossning i Afrika

I Afrika finns det sällan tillgång till apparatur för bäckenmätning. Enklare metoder används för att ge barnmorskan vägledning om kvinnan är för trång.

Lämna ett svar