Hmong-folket är ett folk som ursprungligen kommer från Indokina: Laos, Thailand, Burma och Vietnam. Under Vietnam-kriget stred folket tillsammans med USA mot komminusterna vilket innebar att de måste fly efter kriget. En stor del av hmong-folket flydde till USA, Canada, Frankrike och Australien.

  • Hos Hmongfolket anses de 30 dagarna närmast efter förlossningen vara de farligaste för en nybliven mamma bland hmong-folket.
  • Det finns flera förhållningsregler för en nybliven Hmong-mamma. Hon ska inte ligga för nära elden de första tre dagarna efter förlossningen och kvinnans kropp anses oren närmaste tiden efter förlossningen.

Enligt en studie där man intervjuade 52 kvinnor som bodde i Wisconsin, USA, så föredrog kvinnorna att ge barnen mat i flaska framför att amma. De hade också problem med hur de skulle ställa sig till preventivmedel på grund av kulturella manliga förväntningar och könsroller, samtidigt önskade de få mer information om olika metoder. Rädsla för att man skulle få missfall om en läkare eller barnmorska rörde vid dem gjorde att de drog sig för att göra rutinkontroller under graviditeten.