I Pakistan ligger födelsevikten i medeltal på 2,91 kg. Normalvikt för barn födda där anses vara mellan 2,5 kg och 4,0 kg. Av de barn som föds med låg födelsevikt är 70% för tidigt födda, 16% är tillväxthämmade och 14% är både tillväxthämmade och för tidigt födda. De bakomliggande faktorerna till stora eller små barn är ungefär desamma som i västerlandet. Kvinnor över 35 år och kvinnor som fött fler än 5 barn födde oftare stora barn än andra kvinnor. Låg födelsevikt hängde samman med unga mödrar och flerbarnsbörd.