Födelsevikten varierar mellan olika länder och områden i Europa. I Flandern väger nyfödda i genomsnitt 3384g och i Finland 3628g. Det finns ett samband mellan genomsnittsvikten och den optimala vikten i en befolkning, det innebär att i befolkningar där genomsnittsvikten är hög behöver nyfödda väga lite mer än i andra befolkningar för att må bra, på samma sätt mår barn som väger lite mindre bättre om de föds bland en befolkning där genomsnittsvikten är lite lägre.