Att födelsevikten påverkar hur barnet mår är väl allmänt känt. En studie har visat att födelselängden lika väl som födelsevikten kan vara en indikator på hur barnet mår och korta barn löper större risk att dö i samband med förlossningen än normalstora barn.