Längd och BMI vid födelsen har en viss koppling till hur barnet växer under uppväxten. Barn som växer snabbt under de första åren har en tidigare topp då de växer snabbt under tonåren än andra barn. Barn som är långa och har en hög BMI vid födelsen har sin topp lite senare när de når tonåren. Om barnet är lite mindre vid födelsen är det troligt att det får en tidigare pubertet och inte växer lika snabbt som större barn under senare tonåren. En brittisk studie av barn födda 1958 fann man att det inte fanns något samband mellan amningsfrekvens och BMI under barndomen.