Asfyxi, syrebrist, hos barnet i samband med förlossningen är vanligare hos barn till ensamstående mammor. Andra faktorer som verkar ha samband är mekonium i fostervattnet, kejsarsnitt, oxytocinbehandling, navelsträngskomplikationer, yttre tryck för att hjälpa förlossningen framåt och CTG-poäng. Däremot finns inget samband mellan asfyxi och moderns ålder, rökning, tid på dygnet/året för födseln eller tidigare kejsarsnitt.