Enligt en studie gjord i USA är de största riskfaktorerna för värksvaghet: PROM, förstföderska, igångsättning, kvinnan över 35 år, födelsevikt över 4 kg, högt blodtryck, hydramnios, fertilitetsbehandling, epiduralbedövning och graviditetsdiabetes.